Naše společnost

  • Servis, výměna, oprava technologických celků strojů a zařízení
  • Servis, výměna jednotlivých segmentových částí strojů a zařízení
  • Zámečnické a nástrojařské práce
  • Potrubářské práce
  • Detekce závad, návrh jejich odstranění, jejich odstranění
  • 24/7 pohotovost
  • Údržbářské práce
  • Industriální montáže
  • Technické a elektrotechnické montáže

Při provádění jednotlivých činností jsou využívání pracovníci odpovídajícího vzdělání, včetně potřebných oprávnění a vhodnou praxí pro jednotlivé činnosti.
Pro opravy využíváme pouze certifikované materiály, které splňují všechna požadovaná a ověřitelná kritéria pro jednotlivé segmenty nebo celky strojů a zařízení. Využíváme zejména všechny dostupné výrobky a doplňky výrobků SKF, ZVL a ZKL.